Pierwszy rok programu lekowego CAR-T  

Pierwszy rok programu lekowego CAR-T  

Od 1 września 2021 r. terapia CAR-T preparatem tisagenlecleucel (Kymriah). Pierwszy rok programu lekowego CAR-T jest refundowany w ramach programu lekowego nr B.65 „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10 C91.0)” dla dzieci i młodych dorosłych do ukończenia 25 r. ż.

 

W ciągu pierwszych 12 miesięcy, do terapii CAR-T zakwalifikowano 12 pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, w tym 9 dzieci i 3 dorosłych. Pacjenci pediatryczni byli kierowani z ośrodków w: Katowicach (3 pacjentów) oraz Zabrzu, Poznaniu, Olsztynie, Warszawie, Łodzi i Białymstoku (po 1 pacjencie). Dwoje spośród zakwalifikowanych dzieci miało status uchodźców z Ukrainy.

 

Prof. Jan Styczyński

Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego do spraw CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej