Podsumowanie XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Podsumowanie XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w podsumowaniu prof. Tomasza Szczepańskiego oraz prof. Jana Styczyńskiego.