Polscy eksperci podczas Zjazdu SIOP 2023

Polscy eksperci podczas Zjazdu SIOP 2023

W dniach od 11 do 14 października 2023 r. odbywał się Zjazd SIOP2023 – International Society od Paediatric Oncology – w którym brali udział także eksperci z Polski.

Polscy eksperci zgłosili następujące projekty:

  • Personalized approach to the management of paediatric aggresive fibromatosis: a single-institution experience, Bronowicki K., Malesza I., Pachuta B., Walenta T., Raciborska A. 
  • Epidemiology of infectious compilactions in Polish pediatric patients with bone tumors – a ten years perspective (A053), Czyżewski K., Cisek J., Jaremek K., Majk A., Grochowska O., Stankiewicz J., Zając-Spychała O., Derwich K., Wachowiak J., Szmydki-Baran A., Hutnik Ł., Łaguna P., Gietka A., Gryniewicz-Kwiatkowska O., Dembowska-Bagińska B., Semczuk K., Dzierżanowska-Fangrat K., Raciborska A., Czogała W., Balwierz W., Skoczeń S., Zak I., Tomaszewska R., Szczepański T., Bień E., Irga-Jaworska N., Gamrot Z., Machnik K., Urbańska-Rakus J., Pająk S., Płonowski M., Krawczuk-Rybak M., Królak A., Ociepa T., Urasiński T., Wawryków P., Peregud-Pogorzelski J., Brzeski T., Mycko K., Mańko-Glińska H., Badowska W., Urbanek-Dądela A., Karolczyk G., Stolpa W., Skowron-Kandzia K., Mizia-Malarz A., Pierlejewski F., Młynarski W., Musiał J., Chaber R., Zaucha-Prażmo A., Zawitkowska J., Drabko K., Chełmecka-Wiktorczyk L. 27, Goździk J., Salamonowicz-Bodzioch M., Frączkiewicz J., Kalwak K., Styczyński J.
  • Gemtuzumab ozogamicin for relapsed or primary refractory acute myeloid leukemia in children – experience od the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoms Study Group (PPLLSG) (A038), Pawińska-Wąsikowska K., Bukowska-Strakova K., Czogała M., Wachowiak J., Chaber R., Szczepański T. 
  • Role of nursing leadership on coordination of war response: the safer Ukraine experience, Matczak K., Cepowska Z., Wasiak M., Bieniek K., Kurkowska P., Dutkiewicz M., Evseev D., Mueller A., Salek M., Włodarski M., Yakimkova T., Młynarski W., Agulnik A., Sniderman L.
  • Pediatric acute myeloid leukemia with FLT3-ITD mutation – retrospective analysis of treatment outcome in Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group from 2005 to 2022 (A025), Czogała M., Czogała W., Pawińska-Wąsikowska K., Bukowska-Strakova K., Sikorska-Fic B., Samborska M., Moj-Hackemer M., Muszyńska-Rosłan K., Parysek-Wójcik K., Kozłowska M., Bobeff K., Chodała-Grzywacz A., Mycko K., Zielezińska K., Mizia-Malarz A., Ciebiera M., Urbańska-Rakus J., Balwierz W., Skoczeń S. 
  • Rapid decrease in pediatric oncology medical capacity on Poland due to war in Ukraine (A195), Oszer A. M., Kliuchkivska K., Kołodrubiec J., Sopilnyak A., Salek M., Włodarski M., Dudkiewicz M., Yakimkova T., Nowicka Z., Janczar S., Trelińska J., Krawczuk-Rybak M., Styczyński J., Machnik K., Irga-Jaworska N., Mizia-Malarz A., Karolczyk G., Skoczeń S., Balwierz W., Drabko K., Mycko K., Derwich K., Chaber R., Urasiński T., Peregud-Pogorzelski J., Dembowska-Bagińska B., Hutnik Ł., Łaguna P., Kałwak K., Szczepański T., Raciborska A., Czauderna P., Rodriguez-Galindo C., Agulnik A., Młynarski W.
  • Prophylactic rituximab reduces incidence of EBV-DNA-EMIA and EBV-PTLD in children, but occurrence and therapy of EBV-PTLD decreases survival and increases the risk of relapse (EP305), Styczyński J., Pogorzała M., Dziedzic M., Dębski R., Richert-Przygońska M., Czyżewski K.

Spośród zgłoszonych projektów zakwalifikowane zostały do wystąpień ustnych badanie dr. n. med. Krzysztofa Bronowickiego oraz prezentacja pielęgniarki Katarzyny Matczak, a ponadto w sesji posterowej praca zaprezentowana przez dr n. med. Monikę Pogorzałę.

Źródło: https://www.facebook.com/klinikaonkologii 

Serdecznie gratulujemy!

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/PTOiHD