Polskie akcenty na 7. konferencji „International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma”

Polskie akcenty na 7. konferencji „International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma”

Serdecznie gratulujemy wszystkim naukowcom, biorącym udział w konferencji w Nowym Jorku. Wiele z zaprezentowanych prac nie byłoby możliwych do przeprowadzenia bez doskonałej współpracy między wiodącymi polskimi i światowymi ośrodkami, a w szczególności bez zaangażowania Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.

Wystąpienia polskich prelegentów:

Sesja wystąpień ustnych: Identification of genetic predisposition to childhood lymphomas – preliminary data – B. Szmyd, A. Pastorczak, W. Młynarski, B.Kazanowska, K. Miarka-Walczyk, Z. Urbańska, K. Bąbol-Pokora, K. Wypyszczak, K. Krajewska, J. Trelińska, W. Dobrewa, J. Walenciak, A. Wziątek, N. Irga-Jaworska, M. Radwańska, E. Dudkiewicz, M. Krawczuk- Rybak, B. Dembowska-Bagińska, A. Wakulińska, M. Matysiak

Sesja plakatowa:

  • Whole genome sequencing reveals molecular heterogeneity of diffuse B-cell lymphomas in children with Nijmegen Breakage Syndrome autorstwa: A. Pastorczak, P. Sztromwassera, M. Wojtaszewskiej, J. Madzio, B. Szmyda, K. Wypyszczak, J. Chrzanowskiego, H.Gregorek W.Grajkowska, A.Wakulinska, R.Kuiper, D. Weijer, Z. Krenova oraz W. Młynarskiego;
  • B-cell NHL relapses in PPLLSG patients in years 2004-2021 autorstwa: E. Latos-Grażyńskaiej, D. Przystupskiego oraz prof. B. Kazanowskiej;
  • Diagnostic and therapeutic challenges in patients with anaplastic NHL and long QT syndrome autorstwa L. Maciejki-Kemblowskiej, D. Ostrowskiej, M. Kozłowskiej, T. Tomaszewskiego, J. Kwiatkowskiej i N. Irgi-Jaworskiej.