Prof. Ewa Bień Przewodniczącą Sekcji ds. Anomalii Naczyniowych u Dzieci PTOHD

Prof. Ewa Bień Przewodniczącą Sekcji ds. Anomalii Naczyniowych u Dzieci PTOHD

W dniu 12 lipca 2022 r. Prof. Ewa Bień została powołana przez Zarząd Główny PTOHD do pełnienia funkcji Przewodniczącej Sekcji ds. Anomalii Naczyniowych u Dzieci PTOHD.

Sekcje wchodzą w skład Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych, której przewodniczącą jest Prof. Bernarda Kazanowska.