Prof. Tomasz Szczepański otrzymał tytuł członka-korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności

Prof. Tomasz Szczepański otrzymał tytuł członka-korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności

Serdecznie gratulujemy panu prof. Tomaszowi Szczepańskiego, który 20 listopada 2021 roku otrzymał dyplom członka-korespondenta Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności. To istotne wyróżnienie i uznanie twórczego wkładu w polską naukę.

Polska Akademia Umiejętności wyraziła także nadzieję, że w osobie prof. Szczepańskiego zyskuje uczestnika przedsięwzięć w zakresie kształtowania opinii naukowych i wytyczania nowych kierunków badawczych.

Akademia Umiejętności została utworzona w 1872 roku i jest jedną z najważniejszych instytucji naukowych w kraju. PAU stowarzysza w swoich kręgach elitę kadry naukowej.

Życzymy panu prof. Tomaszowi Szczepańskiemu, aby otrzymany tytuł przyniósł mu satysfakcję i był kolejnym krokiem do wielu odkryć i osiągnięć na drodze naukowej i medycznej.

Fot.: Źródło własne