Prof. Wojciech Młynarski: “Onkologia dziecięca to możliwości terapeutyczne dopasowane do konkretnego pacjenta” | XXXI Zjazd PTHiT

Prof. Wojciech Młynarski: “Onkologia dziecięca to możliwości terapeutyczne dopasowane do konkretnego pacjenta” | XXXI Zjazd PTHiT

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z prof. dr. hab. med. Wojciechem Młynarskim przeprowadzonego w ramach XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się w Katowicach, w dniach 14-16 września 2023 r.

Prof. Wojciech Młynarski wypowiada się na temat wyzwań, które wciąż stoją przed onkologią dziecięcą, roli psychoonkologii oraz rehabilitacji w terapii nowotworów, wpływie rodziców w procesie stawiania diagnozy oraz działalności organizacji pacjenckich, fundacji, stowarzyszeń i środowisk lekarskich w ramach obchodów Złotego Września Miesiąca Świadomości Nowotworów Wieku Dziecięcego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.