Profesor Krzysztof Kałwak Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Chorób Dziecięcych w EBMT

Profesor Krzysztof Kałwak Przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Chorób Dziecięcych w EBMT

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, iż w dniu 25 kwietnia podczas 49 Kongresu EBMT w Paryżu, Prof. Krzysztof Kałwak został wybrany na Przewodniczącego Grupy Roboczej ds. Chorób Dziecięcych (PDWP) w EBMT.

Prof. Krzysztof Kałwak od 2021 roku jest kierownikiem Kliniki Hematologii, Onkologii i BMT Dziecięcej, Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w którym mieści się jeden z największych oddziałów transplantologii dziecięcej w Europie. Od 7 lat uczestniczy czynnie w pracach Grupy Roboczej ds. Chorób Dziecięcych (PDWP) w EBMT, jako członek Podkomisji ds. Badań Klinicznych oraz współprzewodniczący Podkomisji ds. Chorób Zakaźnych. Obecnie rozpoczyna 4 letnią kadencję jako przewodniczący Grupy. Prof. Kałwak zamierza kontynuować znakomitą pracę rozpoczętą przez byłych przewodniczących: Prof. Christina Peters z Wiednia, Prof. Peter Bader z Frankfurtu czy Prof. Selim Corbacioglu z Regensburga.

W swoim manifeście jako kandydat na przewodniczącego Prof. Kałwak napisał: „Wysiłki naszej Grupy Roboczej zmierzające do harmonizacji praktyk w całej Europie i promowania europejskich wytycznych dotyczących pediatrycznej HSCT i terapii komórkowej to projekty, które zostały zapoczątkowane w ciągu ostatnich lat, wyrażam chęć kontynuowania tej pracy i pełnego wsparcia dla trwających projektów mających na celu osiągnięcie międzynarodowego konsensusu”

Prof. Kałwak podczas swojej kadencji ma również w planach przyspieszyć WP poprzez:

  1. Stworzenie lub wzmocnienie istniejącej formalnej grupy przewodniczących podkomisji odpowiedzialnych za poszczególne grupy chorób (tj. ALL w tym nawracające ALL, AML, CML) lub zagadnienia (terapia komórkowa m.in. CAR-T, GvHD). 
  2. Kontynuacja i wspieranie prac nowo powołanych podkomisji (m.in. Program Outreach, Choroby Zakaźne)
  3. Zachęcanie do badań opartych na rejestrach, w szczególności z udziałem młodszych kolegów
  4. Wprowadzenie nowatorskich sposobów edukowania i motywowania młodszych kolegów w terenie poprzez wprowadzenie dedykowanego wydarzenia edukacyjnego dla juniorów PDWP
  5. Kontynuacja organizacji wysoce interaktywnych seminariów internetowych, sesji i spotkań PDWP o charakterze naukowym i edukacyjnym
  6. Zacieśnianie współpracy z innymi grupami roboczymi w ramach EBMT (IEWP, SAAWP, Haemoglobinopathies WP, ALWP i IDWP), innymi rejestrami, towarzystwami m.in. międzynarodowe grupy badawcze tj. z USA i sieci
  7. Zapewnienie wspólnego wsparcia zarówno ukraińskim dzieciom wymagającym przeszczepu, jak i lekarzom poprzez oferowanie im programu kształcenia ustawicznego (staże) w celu utrzymania ich wysokiej jakości pracy.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy aby udało się zrealizować wszystkie zamierzone działania.