Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska

Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska

W minionym 30-leciu dzięki innowacyjnej, często celowanej i wielolekowej chemioterapii oraz rozwojowi radioterapii i chirurgii w leczeniu wspomagającym znaczącej poprawie uległy wyniki leczenia nowotworów wieku dziecięcego. Liczne analizy wskazują jednak na niedostateczną wiedzę zarówno dorosłych ozdrowieńców, jak i ich rodziców o przebytym leczeniu oraz o jego odległych następstwach.

Prof. Maryna Krawczuk-Rybak i lek. Agnieszka Paszkowska opublikowały w czasopiśmie specjalistycznym Pediatria Polska (2017) wyniki badania, którego celem była analiza metod, procedur i sposobu organizacji przekazywania z systemu opieki pediatrycznej do dorosłych pacjentów/ozdrowieńców leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych we wszystkich klinikach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce. Autorki omawiają materiał i metody badania, prezentują jego wyniki i wnioski z nich wynikające. Przedstawiają także obszerną bibliografię z wydawnictwami polskimi i zagranicznymi powiązanymi z tematyką badania.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, którą w formacie PDF można pobrać pod tym linkiem.

Bibliografia: 
Krawczuk-Rybak M, Paszkowska A. Przekazywanie pacjent w leczonych w dzieciństwie z powodu chor b nowotworowych do systemu  dla dorosłych. Pediatr Pol. (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2017.05.014.