PTOiHD przyznało certyfikaty wysokich standardów 19 pediatrycznym ośrodkom onkologicznym w Polsce

PTOiHD przyznało certyfikaty wysokich standardów 19 pediatrycznym ośrodkom onkologicznym w Polsce

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej przyznało kilkunastu specjalistycznym ośrodkom w kraju certyfikaty potwierdzające, że spełniają standardy hematologii i onkologii dziecięcej. Towarzystwo nadało im także akredytację w zakresie działalności medycznej, dydaktycznej i naukowej. To znak, że polscy onkolodzy i hematolodzy dziecięcy z każdego województwa tworzą w skali kraju nowatorską sieć ośrodków dla pacjentów pediatrycznych, nierzadko współpracujących ze sobą.

Certyfikatami oraz akredytacją mogą pochwalić się następujące placówki:

 1. Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
 2. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
  Szpital Uniwersytecki im. dr Antoniego Jurasza
   w Bydgoszczy
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki
 3. Oddział Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

  Ordynator Oddziału: Dr n. med. Katarzyna Machnik
 4. Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii
  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

  Kierownik Kliniki: Dr hab. med. Ninela Irga-Jaworska
 5. Oddział Onkologii, Hematologii i Chemioterapii
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
  Kierownik Oddziału: Dr n. med. Agnieszka Mizia-Malarz
 6. Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Świętokrzyskie Centrum Pediatrii im. Władysława Buszkowskiego
  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

  Kierownik Oddziału: Dr n. med. Grażyna Karolczyk
 7. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
 8. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Pediatrii, Kraków

  Kierownik Kliniki: Dr hab. med. Szymon Skoczeń
 9. Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
 10. Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
  Uniwersyteckie Centrum Pediatrii
  Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
 11. Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

  Kierownik Oddziału: Dr n. med. Wanda Badowska
 12. Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej
  Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
 13. Klinika Onkohematologii Dziecięcej
  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

  Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Radosław Chaber, prof. UR
 14. Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej
  oraz Klinika Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński
 15. Klinika Onkologii
  Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Bożenna-Dembowska-Bagińska
 16. Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii WUM
  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego
  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
 17. Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży
  Instytut Matki i Dziecka

  Kierownik: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Raciborska
 18. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej ,,Przylądek Nadziei”
  Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak
 19. Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Dane kontaktowe oraz adresy ośrodków znajdą Państwo na naszym portalu.