Rekomendacje dot. dawkowania pozakonazolu w profilaktyce u dzieci

Rekomendacje dot. dawkowania pozakonazolu w profilaktyce u dzieci

W związku z tym, że umieszczony na liście refundacyjnej pozakonazol nie ma określonego w Ch.p.l. sposobu dawkowania u dzieci, Grupa ds. Powikłań Infekcyjnych PTOiHD pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Jana Styczyńskiego przygotowała następujące zasady:

Pozakonazol, preparat 40 mg/ml, objętość opakowania 105 ml

Propozycja 1.

Masa ciała (kg) Dawkowanie w mg Dawkowanie w ml
10-14 2 x 120 mg 2 x 3 ml
15-19 2 x 160 mg 2 x 4 ml
20-24 2 x 200 mg 2 x 5 ml
25-29 2 x 220 mg 2 x 5,5 ml
30-34 2 x 260 mg 2 x 6,5 ml
35-39 2 x 280 mg 2 x 7 ml
≥40 2 x 300 mg 2 x 7,5 ml

Wg: Welzen ME1, Brüggemann RJ, Van Den Berg JM, Voogt HW, Gilissen JH, Pajkrt D, Klein N, Burger DM, Warris A. A twice daily posaconazole dosing algorithm for children with chronic granulomatous disease. Pediatr Infect Dis J. 2011 Sep;30(9):794-797.

Propozycja 2.

Bazując na powyższych wyliczeniach, można przyjąć uśrednione dawkowanie:

2 x 7-8 mg/kg c.c./dobę, max 2 x 300mg

Dla pacjenta poniżej 18 r.ż. objętego opieką ośrodka onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce, w przypadku wskazań do podania pozakonazolu powinien być zastosowany jeden z powyżej przedstawionych sposobów wyliczenia dawki leku.