Rycina 1. Rekomendacje czasu podania kolejnych dawek szczepionek przeciwko COVID-19 u dzieci z ciężkim lub umiarkowanym niedoborem odporności [wg: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinicalconsiderations/interim-considerations-us.html]

Dodatkowe dawki przypominające dla osób z upośledzoną odpornością

  • Dodatkowe dawki przypominające poza pierwszą dawką przypominającą są obecnie oferowane w niektórych krajach (tj. czwarta dawka dla osób starszych i piąta dawka dla osób z obniżoną odpornością).
  • Dane na temat skuteczności tych dodatkowych dawek przypominających są nieliczne i nie pozwalają na prognozowanie czasu trwania dalszej ochrony.
  • Dane dotyczące dodatkowych dawek przypominających są dostępne jedynie dla szczepionek mRNA.

 

Powyższe rekomendacje przygotowano w oparciu o artykuł „Rekomendacje profilaktyki infekcji SARS-Cov-2 u chorych immunoniekompetentnych” (Tomasiewicz K, Dębska-Ślizień A, Durlik M i wsp. Oncol Clin Pract. DOI: 10.5603/OCP.2022.0035).