Rozwój scentralizowanego ośrodka oceny stanu zdrowia dzieci z nowotworami i chorobami krwi w odpowiedzi na kryzys humanitarny w Ukrainie | Reportaż

Rozwój scentralizowanego ośrodka oceny stanu zdrowia dzieci z nowotworami i chorobami krwi w odpowiedzi na kryzys humanitarny w Ukrainie | Reportaż

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem przygotowanym m.in. przez St. Jude Children’s Research Hospital, pt. „Development of a centralised triage centre for children with cancer and blood disorders in response to the humanitarian crisis in Ukraine”. W przedsięwzięciu wzięły udział także ośrodki z Polski – Łódzki Uniwersytet Medyczny, Fundacja Herosi oraz Instytut Matki i Dziecka.

Wprowadzenie

Zintensyfikowana rosyjska inwazja na Ukrainę od 24 lutego 2022 r. doprowadziła do przerwania opieki medycznej nad dziećmi z nowotworami i chorobami krwi w tym kraju, zagrażając ich przeżyciu. W odpowiedzi ośrodki onkologiczne oraz fundacje i stowarzyszenia wspierające chore dzieci połączyły siły, tworząc organizację Supporting Action for Emergency Response in Ukraine (SAFER Ukraine). W materiale opisane zostały rozwijające się działania tej inicjatywy, w tym stworzenie centrum identyfikacji pacjentów w Polsce, by zapewnić bezpieczny i szybki transfer dzieci z Ukrainy do odpowiednich placówek medycznych w innych krajach. W reportażu autorzy starają się przedstawić także wytyczne skierowane do klinicystów w innych miejscach objętych konfliktami uniemożliwiającymi prowadzenie leczenia klinicznego dzieci z poważnymi chorobami przewlekłymi oraz wymienić okoliczności, w których ewakuacja staje się koniecznością z przyczyn humanitarnych.

Zobacz całą publikację: https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(23)00456-4.pdf