SAFER Ukraine jako standard opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w czasie  działań wojennych

SAFER Ukraine jako standard opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w czasie  działań wojennych

24 lutego 2022 r. rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły skoordynowaną inwazję na Ukrainę. Wojna przerwała nagle leczenie tysięcy chorych ukraińskich dzieci. Wśród najbardziej wrażliwych imigrantów są mali pacjenci z chorobami nowotworowymi i chorobami krwi, którzy wymagają szybkiego dostępu do diagnostyki i terapii.

Jako Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zaczęliśmy współtworzyć system opieki nad dziećmi z nowotworami i chorobami hematologicznymi ewakuowanymi z Ukrainy. Działanie jest współpracą naszego Towarzystwa z St. Jude Global z USA, Fundacją Herosi i Tabletochki oraz wieloma innymi instytucjami w kraju i zagranicą.

Naszym wspólnymi międzynarodowym doświadczeniem dzielimy się na łamach wrześniowego numeru The Lancet Haematology. O naszej publikacji umieszczono wzmiankę na okładce czasopisma. Wśród autorów pracy znajdują się przedstawiciele wszystkich polskich Klinik Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Jak czytamy w artykule: – [Akcja] SAFER Ukraine [BEZPIECZNIEJSZA Ukraina] wykorzystuje współpracę między interesariuszami z sektorów medycznego, pozarządowego i rządowego do rozwijania infrastruktury adaptacyjnej, zapewniającej w czasie działań wojennych bezpieczeństwo i potrzeby medyczne bardzo wrażliwej grupie poważnie chorych dzieci. Potrzeba działania na dużą skalę jest pilna. (…) SAFER Ukraine reprezentuje wyjątkową odpowiedź humanitarną na pośrednie skutki wojny (…).

Zapraszamy do lektury artykułu Global effort to evacuate Ukrainian children with cancer and blood disorders who have been affected by war.

O wspólnej akcji SAFER Ukraine można również przeczytać na stronie internetowej St. Jude Children’s Research Hospital z Memphis, gdzie autorzy pracy dzielą się swoimi osobistymi przemyśleniami.

Źródło: stjude.org