SIOP 2024 | Ważne informacje

SIOP 2024 | Ważne informacje

Serdecznie zapraszamy do udziału w 56. edycji Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOP 2024), który odbędzie się w dniach 17-20 października 2024 r. w Honolulu (Hawaje, USA).

Formuła kongresu

Kongres odbędzie się w trybie stacjonarnym. Wszystkie obrady zostaną nagrane oraz udostępnione na życzenie osób zainteresowanych – ze względu na lokalną strefę czasową, nie została przewidziana transmisja na żywo.

Miejsce konferencji

Wydarzenie będzie się odbywało w Centrum kongresowym na Hawajach: 1801 Kalākaua Ave, Honolulu, HI 96815, USA.

Wizy

Przepisy wizowe zależą od narodowości oraz kraju pochodzenia uczestników. Zachęcamy, by sprawdzić informacje na temat możliwości uzyskania wizy biznesowej, studenckiej lub podróżnej, które mogą być wymagane na okoliczność przyjazdu do Stanów Zjednoczonych lub podróży przez Stany Zjednoczone, a także upewnić się, jakie inne dokumenty mogą być potrzebne przy wjeździe na teren USA. 

Odpowiedzialność i ubezpieczenie

Sekretariat Kongresu oraz Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz utratę lub uszkodzenie własności prywatnej uczestników. Zalecane jest, by uczestnicy wykupili na czas wyjazdu ubezpieczenie podróżne i zdrowotne.

Więcej informacji organizacyjnych znaleźć można na stronie Kongresu.

Zapraszamy do udziału.