SIOP EUROPE 2024 z relacji pielęgniarek

SIOP EUROPE 2024 z relacji pielęgniarek

W dniach 13-17 maja 2024 r. w Mediolanie odbyła się konferencja SIOP-E, czyli 5. coroczne spotkanie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej Mediolańskie „City Life” gościło zarówno wybitnych specjalistów z całego świata, jak i młodych adeptów hematoonkologii dziecięcej oraz organizacje pacjenckie.

Po raz drugi w historii SIOP-E również pielęgniarki miały okazję partycypować w tym wydarzeniu. Jesteśmy dumne, że to my mogłyśmy reprezentować nasz kraj. Dwa dni warsztatów i prelekcji skierowanych do grupy pielęgniarskiej dały nam okazję do zdobycia nowej wiedzy opartej na najnowszych doniesieniach z dziedziny hematoonkologii dziecięcej, jak również możliwość nawiązania serdecznych relacji wśród europejskiej społeczności pielęgniarskiej.

Wszystkie wykłady były niezwykle ciekawe i wartościowe. Poruszały tematy programów i aktywności pielęgniarskich w obrębie SIOP-E, globalnych strategii pielęgniarstwa hematoonkologicznego, niefarmakologicznych sposobów radzenia sobie z nudnościami i wymiotami spowodowanymi chemio- i radioterapią, wykorzystania Big Data i AI w opiece zdrowotnej, podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej, czy roli przywództwa w pielęgniarstwie.

Punkt programu Meet-the-Experts był wspaniałą szansą na personalne spotkania europejskich ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa. Miałyśmy możliwość zadawania ekspertom pytań, dzielenia się własnymi doświadczeniami, pomysłami i przemyśleniami, czego efektem był konstruktywny feedback.

„Spotkania przy okrągłych stolikach” były świetną okazją do wymiany wiedzy na temat interesujących zagadnień, jak: działalność badawcza, opieka nad ozdrowieńcami, opieka domowa, poprawa jakości opieki, terapie integracyjne.

Całe wydarzenie odbywało się w języku angielskim i zgromadziło 31 pielęgniarek z Europy i nie tylko. Wróciłyśmy z Mediolanu pełne pozytywnej energii, nowych pomysłów, inspiracji i motywacji do dalszej pracy.

Pragniemy podziękować prof. Szczepańskiemu oraz całemu Zarządowi PTOHD i Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi za wsparcie naszego wyjazdu.

Beata Leszczak – Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej w Poznaniu

Iwona Świerczek-Skwierawska – Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Krakowie