Składki członkowskie i SIOP, zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Składki członkowskie i SIOP, zmiany od 1 stycznia 2023 r.

Pragniemy Państwa poinformować iż, zaszły zmiany co do regulacji składek za SIOP. Polskie Towarzystwo Onkologów i Hematologów dziecięcych od 1 stycznia 2023 r. nie opłaca powyższych składek. Wszystkie osoby będące członkami SIOP zobowiązane są do regulacji składek indywidualnie.

Informacje dotyczące opłacania składek PTOHD znajdziecie Państwo na stronie Internal PTOHD

Przypominamy:
1. Składka członkowska za rok 2023 wynosi 60 zł, prosimy o jej opłacenie do 30.03.2023 r.
2. Ponadto przypominamy o opłaceniu zaległych składek członkowskich za poprzedni rok.