Specjalizacja z onkologii i hematologii dziecięcej – nowe wytyczne

Specjalizacja z onkologii i hematologii dziecięcej – nowe wytyczne

Dla osób rozpoczynających specjalizację z onkologii i hematologii dziecięcej od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będzie zaktualizowany program specjalizacji. Najistotniejsza zmiana to wprowadzenie kursu atestacyjnego podsumowującego.

Dla osób w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej: obowiązującym podręcznikiem jest „Onkologia i hematologia dziecięca” pod redakcją Chybickiej, Sawicz-Birkowskiej i Kazanowskiej, rok wydania 2021.

Prof. dr hab. Jan Styczyński
Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej