Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce

Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce

Celem opracowania jest przedstawienie standardów dotyczących postępowania diagnostycznego w histiocytozie z komórek Langerhansa (LCH) u dzieci. 

Rekomendacje przygotowano na podstawie aktualnych protokołów terapeutycznych zalecanych przez Histiocyte Society oraz przeglądu aktualnych opublikowanych zaleceń międzynarodowych grup roboczych zajmujących się zagadnieniami z zakresu LCH, a także własnych doświadczeń.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: K. Drabko, A. Raciborska; DIAGNOSTIC STANDARD OF LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS (LCH) IN PO; Przegląd Pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny