Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce

Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie standardów dotyczących postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u dzieci.

Rekomendacje przygotowano na podstawie przeglądu aktualnych opublikowanych zaleceń międzynarodowych grup roboczych zajmujących się zagadnieniami z zakresu neuroonkologii oraz własnych doświadczeń. 

Pobierz bezpłatnie całą publikację: B. Dembowska-Bagińska, W. Grajkowska, M. Drogosiewicz, I. Filipek, M. Perek-Polnik, E. Święszkowska, E. Jurkiewicz, M. Roszkowski, J. Trubicka, J. Styczyński, D. Perek;GUIDELINES ON THE DIAGNOSIS OF PEDIATRIC CENTRAL NERVOUS SYSTEM TUMORS (CNS) IN POLAND; Przegląd Pediatryczny 3/2019 .pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny