Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci

Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci

W pracy przedstawiono standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci przyjęte przez Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej, przygotowane na podstawie danych z piśmiennictwa naukowego z ostatnich dziesięciu lat. 

Mięsak granulocytarny (MS) jest to guz pozaszpikowy powstały w wyniku proliferacji komórek linii mieloidalnej, występujący u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML), zespołem mielodysplastycznym (MDS) lub przewlekłą białaczką szpikową (CML). Za złoty standard diagnostyczny służący do rozpoznania MS uznawana jest biopsja guza i badanie immunohistochemiczne. W pracy omówiono następujące etapy postepowania diagnostycznego: badanie cytomorfologiczne, immunofenotypowanie, aberracje chromosomów i zaburzenia molekularne oraz diagnostykę różnicową.

Pobierz bezpłatnie całą publikację: M. Samborska, K. Derwich; SSTANDARDS OF DIAGNOSTIC MANAGEMENT IN GRANULOCYTIC SARCOMA IN CHILDREN; Przegląd Pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny