Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku

Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie standardów dotyczących postępowania diagnostycznego w siatkówczaku (retinoblastoma) u dzieci w Polsce. Rekomendacje przygotowano na podstawie przeglądu aktualnego piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń. 

Pobierz bezpłatnie całą publikację: B. Dembowska-Bagińska, O. Rutynowska-Pronicka, W. Hautz, A. Kołodziejczyk, K. Cieślik, A. Olechowski, E. Jurkiewicz, W. Grajkowska, M. Stepaniuk, J. Trubicka, J. Styczyński; DIAGNOSTIC STANDARDS IN RETINOBLASTOMA; Przegląd pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny