Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich

Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich

Mięsaki tkanek miękkich (MTM, STS) stanowią heterogenną grupę nowotworów złośliwych pochodzących z embrionalnej tkanki mezenchymalnej i neuroektodermalnej. 

W pracy przedstawiono standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w MTM zaaprobowane przez Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Omówiono epidemiologię, klasyfikacje i stadia kliniczne, objawy kliniczne i zasady diagnostyki oraz leczenie skojarzone, oparte na chemioterapii, leczeniu operacyjnym i radioterapii. 

Pobierz bezpłatnie całą publikację: B. Kazanowska, J. Węcławek-Tompol, T. Klepacka, A.Szulc, J. Godziński;STANDARDS OF MANAGEMENT IN SOFT TISSUE SARCO; Przegląd pediatryczny 3/2019.pdf

Źródło: Przegląd pediatryczny