Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej  w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego i pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego i pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Sz.PP.
Kierownicy Klinik i Oddziałów
onkologii, hematologii i transplantologii dziecięcej

Dotyczy: Stan zagrożenia epidemicznego i pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19) w oddziałach onkologii i hematologii dziecięcej

Szanowni Państwo,

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia dla dzieci z chorobami nowotworowymi i będącymi w stanie immunosupresji, przesyłam Państwu zalecenia strategii postępowania z dziećmi onkologicznymi opracowane w Chinach oraz dwa dodatkowe dokumenty przygotowane przez towarzystwa naukowe.

Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych pacjentów poprzez:

  1. Zapewnienie im ciągłości terapii onkologicznej. Terapia i diagnostyka onkologiczna jest zawsze pilna i nie może być traktowana jako planowa. Opóźnienia w terapii onkologicznej zmniejszają szanse na wyleczenie.
  2. Stosowanie się do wewnątrzszpitalnych zaleceń i strategii postępowania epidemiologicznego. Funkcjonujemy w ramach szpitala, który musi działać zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z nadzwyczajnej sytuacji epidemiologicznej i ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  3. Zastosowanie wszelkich metod profilaktyki niespecyficznej wobec pacjentów w immunosupresji w celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. W chwili obecnej nie jest znane skuteczne leczenie choroby powodowanej przez ten wirus, a pacjenci w immunosupresji mają małe szanse na samoistne wyeliminowanie tego wirusa.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Konsultant Krajowy
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

2020-03-17-KKOHD-COVID


Dotyczy: Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w obliczu stanu zagrożenia epidemicznego i pandemii SARS-CoV-2 (COVID-19)

Szanowni Państwo,

W związku z ryzykiem śmiertelności infekcji SARS-CoV-2 u pacjentów w immunosupresji oraz ryzykiem braku obsady lekarskiej i pielęgniarskiej w razie konieczności kwarantanny wśród wysokospecjalistycznego personelu apeluję o hospitalizację pacjentów nie-onkologicznych i niehematologicznych z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 w specjalnie do tego stworzonych oddziałach i szpitalach jednoimiennych.

Kliniki onkologii i hematologii dziecięcej powinny jako ostatnie być brane pod uwagę jako miejsce hospitalizacji pacjentów z COVID-19 i to dopiero po wyczerpaniu się miejsc w oddziałach/szpitalach jednoimiennych. Z punktu widzenia epidemiologicznego nie powinno umieszczać się pacjentów z COVID-19 w budynkach, w których równolegle leczone są dzieci onko-hematologiczne, czy też znajdują się pacjenci po transplantacji komórek krwiotwórczych.

W klinikach i oddziałach onkologii, hematologii i transplantacji dziecięcej nie ma przyjęć planowych. Każde jest pilne, bo wymaga leczenia i/lub diagnostyki onkologicznej. Ograniczanie przyjęć planowych w szpitalach nie dotyczy oddziałów onkologii, hematologii i transplantacji dziecięcej. W oddziałach tych praca toczy się na maksymalnych obrotach, a każde opóźnienie w leczeniu dzieci onkologicznych stanowi zagrożenie ich zdrowia i życia. Specjalistów onkologii i hematologii dziecięcej oraz transplantologii klinicznej nie da się zastąpić innymi specjalistami.

Z poważaniem

Prof. dr hab. med. Jan Styczyński
Konsultant Krajowy
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

2020-03-17-KKOHD-kliniki i oddziały onkologii dziec