Stypendium programu Walczak NAWA dla dr Aleksandry Oszer

Stypendium programu Walczak NAWA dla dr Aleksandry Oszer

Stypendium wyjazdowe w ramach programu Walczak NAWA jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Polskiej Nauce. Osoby realizujące projekty w ramach Programu mają możliwość przeprowadzenia badań naukowych i pracy u boku wybitnych specjalistów w najlepszych ośrodkach medycznych na całym świecie.

Z tym większą dumą informujemy, że dr Aleksandra Oszer została laureatką tegorocznej edycji! W ramach swoich dalszych prac będzie zgłębiała tematykę immunoterapii chimerycznym receptorem antygenowym limfocytów T (CAR-T) CD19 na Uniwersytecie Standforda!

Ogromnie gratulujemy!

Źródło: facebook.com/Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi