VII Konferencja naukowa “Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry” – marzec 2023

VII Konferencja naukowa “Aktualne zagadnienia hematologii dziecięcej – spojrzenie lekarza pediatry” – marzec 2023

Zapraszamy na udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w formie online w trzech odsłonach.

Pragniemy spotkać się z gronem wykładowców i uczestnikami Spotkania w kolejne czwartki marca o godzinie 18.00 rozpoczynając w dniu 2 marca 2023, a następnie 9 marca 2023 i 16 marca 2023.

Wszelkie informacje dostępne są również na stronie: https://glc.edu.pl/konferencje/azhd

Program konferencji