Wizyta przedstawicieli PTOHD w Sejmie RP

Wizyta przedstawicieli PTOHD w Sejmie RP

2 lutego 2024 r. przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej wzięli udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.

Spotkaniu przewodniczyła prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, a udział w nim wzięła także wiceminister zdrowia, prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow.

Podczas posiedzenia podsumowane zostały najważniejsze problemy, z którymi mierzy się onkologia i hematologia dziecięca w Polsce oraz sprecyzowane najważniejsze potrzeby.