Współpraca między hematologami i immunologami. Neurofibromatozy I                     Dr n. med. Marek Karwacki

Współpraca między hematologami i immunologami. Neurofibromatozy I Dr n. med. Marek Karwacki

Dzięki postępowi m.in. genetyki i diagnostyki w ostatnim czasie hematologia bardzo się rozwinęła. Odkryciem ostatnich lat jest podejmowanie i zacieśnianie współpracy hematologów z immunologami. Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi dra n. med. Marka Karwackiego dot. nowych przestrzeni do działań w hematologii i onkologii. Wypowiedź pochodzi z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Bydgoszczy.