W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Zdrowia Konsultant Krajowy udostępnił listę publikacji naukowych z zakresu opieki lekarskiej nad osobami, które w dzieciństwie przeszły leczenie onkologiczne. Upublicznione materiały są skierowane do lekarzy POZ i lekarzy specjalistów obejmujących opiekę medyczną nad ozdrowieńcami onkologicznymi i zawierają informacje na temat możliwych odległych powikłań po chorobie i leczeniu oraz zakresu i częstotliwości badań, które należy wykonywać już po zakończeniu terapii.

Jak czytamy w oświadczeniu:

Wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie w zakresie odległych powikłań tego leczenia zostały opublikowane w: Krawczuk-Rybak M. Monitorowanie odległych powikłań po leczeniu przeciwnowotworowym. W: Onkohematologia dziecięca – co nowego. Red. Kowalczyk JR. Cornetis. Wrocław. 2009, pp. 133-143.

Innymi publikacjami podejmującymi ten istotny temat są również prace prof. Maryny Krawczuk-Rybak, m.in.: „Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką medyczną dla dorosłych” czy „Wyleczeni z choroby nowotworowej – od dzieciństwa do starości”.

Ponadto, pani prof. Maryna Krawczuk-Rybak, Przewodnicząca Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. efektów odległych leczenia przeciwnowotworowego została poproszona o przygotowanie artykułu z aktualizacją wiedzy na ten temat, który zostanie opublikowany w łatwo dostępnym czasopiśmie krajowym.

Odpowiednie materiały o tej tematyce zostaną wkrótce umieszczone na portalu onkologia-dziecieca.pl.

Konsultant Krajowy stwierdził także, że

temat konieczności opracowania systemu monitorowania stanu zdrowia w zakresie odległych powikłań leczenia onkologicznego dzieci i dorosłych wchodzi też w zakres zagadnień poruszanych w ramach prac nad Narodową Strategią Onkologiczną.


Pełną odpowiedź prof. Jana Styczyńskiego wraz ze szczegółowymi odnośnikami do opisywanych publikacji mogą Państwo pobrać tutaj. 

Z treścią zapytania Ministerstwa Zdrowia zapoznają się Państwo pod tym linkiem.