XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie | Zaproszenie do przesyłania abstraktów

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie | Zaproszenie do przesyłania abstraktów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie w dniach 6-8 czerwca 2024 r.

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń prac do prezentacji w sesjach ustnych lub plakatowych. 

Z uwagi na wymogi redakcyjne, prosimy o nadsyłanie streszczeń do 15 marca za pośrednictwem strony internetowej, na której dostępne są wszelkie informacje dotyczące Zjazdu.

15 marca zmienia się również wysokość opłaty zjazdowej.

Zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej.