Zaproszenie na 10. Międzynarodowe Sympozjum grupy EWOG

Zaproszenie na 10. Międzynarodowe Sympozjum grupy EWOG

W imieniu prof. Marka Ussowicza, Krajowego Koordynatora Leczenia MDS i JMML u dzieci, zapraszamy na na 10. Międzynarodowe Sympozjum grupy EWOG do Lizbony, które odbędzie się w dniach 28-30.09.2023.

Zachęcamy do udziału, szczególnie ze względu na doskonałych wykładowców, wysokie walory edukacyjne i przełożenie odkryć naukowych na postępowanie kliniczne. Tematyka będzie obejmować m.in. zagadnienia:

– Zespoły predysponujące do niewydolności szpiku i mielodysplazji
– Ciężka niedokrwistość aplastyczna i cytopenia oporna na leczenie – diagnostyka i różnicowanie
– Zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka i ostra białaczka szpikowa
– Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa
– Przeszczepianie szpiku w SAA, MDS i JMML

Rejestrować się można na stronie: https://ewoglisbon2023.com/