Zaproszenie na XV SYMPOZJUM „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJĘ DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

Zaproszenie na XV SYMPOZJUM „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJĘ DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

Warszawa, 4.07.2018

Szanowni Państwo,

Lekarze specjalizujący się w chirurgii dziecięcej i onkologii dziecięcej

Zachęceni pozytywnym doświadczeniem z poprzedniego roku proponujemy Państwu w dniach 7-8 grudnia 2018 roku udział w połączonej konferencji, na którą składają się: XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ” oraz VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ.

Tematem wiodącym pierwszego dnia są wybrane aspekty onkologii i chirurgii onkologicznej u dzieci. Do udziału w nim zaprosiliśmy specjalistów onkologii dziecięcej oraz onkologii osób dorosłych, bowiem zagadnienia będące przedmiotem sympozjum mają charakter wielodyscyplinarny

Tematyka prezentacji drugiego dnia jest dowolna i obejmuje cały zakres chirurgii dziecięcej.

Udział i prezentacja prac w tych konferencjach będą dodatkowym bonusem dla osób zdających egzamin z chirurgii dziecięcej.

Jak poprzednio formuła drugiego dnia Sympozjum przeznaczona dla lekarzy rezydentów jest następująca:

  1. Program naukowy wypełniony wyłącznie Państwa wystąpieniami o dowolnym charakterze: prezentacje przypadków, prace oryginalne, badania podstawowe, itp.
  2. Prowadzenie sesji i moderacja dyskusji: 2 rezydentów, 1 specjalista
  3. Przed każdą sesją wykład „state of the art”

Kompletne prace przesłane do 30.10.2018 będą umieszczone w czasopiśmie „Problemy Chirurgii Dziecięcej”.

Sympozjum odbędzie się w dniach 7-8.12.2018 w Centrum Konferencyjnym „BOSS” w Miedzeszynie k. Warszawy. Zapraszamy serdecznie do udziału w Sympozjum oraz zgłaszania prezentacji.

W załączeniu otrzymujecie Państwo ramowy program Sympozjum oraz formularze: zgłoszenia pracy i rejestracyjny.

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński


Streszczenia pracy należy zgłaszać do dnia 10.11.2018
na adres e-mail: p.kalicinski@ipczd.pl


XV SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ”

Warszawa,  7 grudnia 2018

oraz

VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Warszawa, 8 grudnia 2018


Patronat merytoryczny:

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Krajowy Konsultant ds. Chirurgii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych


Organizatorzy Sympozjum:

Team Spirit Sp. z o.o.


Komitet Naukowy:

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Piotr Kaliciński
dr hab. Bożenna Dembowska
prof. dr hab. Jan Godziński
dr n. med. Magdalena Rychłowska

Członkowie:

Prof. dr hab. Maciej Bagłaj
Prof. dr hab. Janusz Bohosiewicz
Dr hab. med. Hor Ismail
Dr hab. med. Marek Szymczak


Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Piotr Kaliciński
Dr med. Marek Stefanowicz
Dr med. Adam Kowalski
Dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska
Dr n. med. Dorota Broniszczak-Czyszek
Ewa Wojkowska
Elżbieta Wojciechowska
Małgorzata Zygadło


Miejsce obrad:

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss,
Warszawa-Miedzeszyn, ul. Żwanowiecka 20


Informacje o sympozjum  7.12.2018

UWAGA
Każda sesja składa się z wykładów ekspertów oraz z prezentacji prac zgłoszonych przez uczestników zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy z zakresu tematyki poszczególnych sesji. Zapraszamy do aktywnego udziału w sympozjum, prezentacji ciekawych doświadczeń i trudnych i pouczających przypadków.
Streszczenia prac prosimy przesyłać na adres:
Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa wyłącznie w formie elektronicznej  pocztą elektroniczną na adres: p.kalicinski@ipczd.pl lub adres sekretariatu Kliniki Chirurgii CZD: oddzial.chirurgia@czd.pl
UWAGA:  ostateczny termin zgłaszania prac upływa 16 listopada 2018 r.
Formularz zgłoszenia prezentacji można pobrać ze strony internetowej Centrum Zdrowia Dziecka www.czd.pl

Forma prezentacji: Prace mogą być prezentowane wyłącznie w programie PowerPoint. Prosimy wykładowców i autorów prac o przekazanie do sekretariatu sympozjum prezentacji na minimum 60 minut przed rozpoczęciem sesji. Nie będzie możliwości korzystania z własnych komputerów przenośnych.

Informacje o konferencji dla młodych lekarzy 8.12.2018

Kontynuujemy cykl spotkań naukowo-szkoleniowych przewidzianych dla wszystkich młodych lekarzy w trakcie specjalizacji, w tym przypadku z chirurgii dziecięcej i neonatologii. Spotkania te mają na celu prezentację prac oryginalnych, prac kazuistycznych, problemów do dyskusji  z zakresu ww specjalności w formie 7 – 8 minutowych wystąpień prowadzonych przez młodych lekarzy, po których będzie miała miejsce dyskusja z udziałem specjalistów. Spotkanie będzie służyć lepszemu przygotowaniu do egzaminów specjalizacyjnych jak również przyszłej samodzielnej pracy klinicznej i naukowej.

Wszystkich uczestników konferencji w ramach tej samej opłaty rejestracyjnej zapraszamy do udziału w sympozjum interdyscyplinarnym w dniu 7 grudnia 2018 roku. Zgłaszanie udziału na dwie części sympozjum odbywa się na jednym formularzu.

Uczestnictwo w sympozjum

Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum wszystkich chirurgów dziecięcych, neonatologów, pediatrów, rezydentów chirurgii dziecięcej i neonatologii oraz personel pielęgniarski  i wszystkich innych zainteresowanych tematyką.

Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego e-mailem: Team Spirit Sp. z o.o., ul. Barbórki 32,04-511 Warszawa, tel. 22 815 42 03; e-mail:  sympozjum@teamspirit.pl

Formularz zgłoszenia uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej www.krajowykonsultant.pl oraz ze strony www.czd.pl

UWAGA:  Rezerwacji zakwaterowania można dokonywać w Hotelu Boss (tel: 22 51 66 100; e-mail: hotelboss@hotelboss.pl). Prosimy dokonywać rezerwacji samodzielnie. Ceny noclegów w pok. 1-o os. 250 zł/dobę i 2-u os. 270 zł/dobę. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność  zgłoszeń.

Opłatę rejestracyjną za uczestnictwo w sympozjum: dla lekarzy specjalistów – 300 zł;  dla lekarzy w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej lub onkologiii – 200 zł; dla specjalistów i rezydentów innych dziedzin medycyny – 200 zł, dla personelu pielęgniarskiego – 125 zł  na konto bankowe Team Spirit SA,  Alior Bank S.A. 23 2490 0005 0000 4600 3169 4374.  

Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały zjazdowe, wstęp na wystawy, poczęstunek w czasie przerw, obiady w dniach 7.12.2018 i 8.12.2018  oraz kolację w dniu 7.12.2018.


XV Sympozjum INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W CHIRURGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ”


7  grudzień 2018


9.00 – 9.10
Otwarcie sympozjum
dr n. med. Magdalena Rychłowska, prof. Jan Godziński, prof. Piotr Kaliciński

9.10 – 11.10
Sesja I:
Guzy tarczycy, guzy neuroendokrynne u dzieci
prof. Andrzej Prokurat, dr n. med. Dariusz Polnik,  prof. Jarosław  Ćwikła

Wykłady:

9.10 – 9.25
Genetyka w nowotworach dziecięcych
dr n. med. Joanna Trubicka

9.25 – 9.40
Guzy tarczycy u dzieci  – występowanie, diagnostyka, kwalifikacja do leczenia chirurgicznego
prof.  Mieczysław Szalecki (Warszawa)

9.40 – 9.55
Guzy tarczycy u dzieci – zasady postępowania chirurgicznego
dr n. med. Dariusz Polnik (Warszawa)

9.55 – 10.15
Guzy neuroendokrynne – aktualna klasyfikacja i standardy diagnostyczno-lecznicze
prof. Jarosław Ćwikła (Olsztyn)

10.15 – 11.10
Prezentacje zgłoszonych prac

 11.10 – 11.35 Przerwa


11.35 – 13.40
Sesja II: Nowotwory skóry u dzieci (czerniak, rak, chłoniak i in.).  Zespoły wielonowotworowe u dzieci
prof. Piotr Rutkowski, dr Anna Ostoja-Chyżyńska, dr n. med. Lidia Ruszkowska

Wykłady:

11.35 – 11.50
Nowotwory skóry u dzieci. Obraz kliniczny, diagnostyka
dr n. med. Lidia Ruszkowska (Warszawa)

11.50 – 12.05
Diagnostyka patomorfologiczna nowotworów skóry u dzieci
dr n. med.  Michał Pyzlak (Warszawa)

12.05 – 12.20
Standardy postępowania w przypadku podejrzenia i rozpoznania czerniaka
prof.  Piotr Rutkowski (Warszawa)

12.20 – 12.35
Wrodzone zespoły ryzyka rozwoju wielu nowotworów u dzieci
prof. Jerzy Kowalczyk, Lublin

12.40 – 13.40
Prezentacje zgłoszonych prac

 13.40 – 14.40 Obiad


 14.40 – 16.40
Sesja III
: Drugie nowotwory u dzieci, wznowy i przerzuty. Nietypowe nowotwory u dzieci i dorosłych.
Opieka przejściowa nad dzieckiem z chorobą nowotworową
prof. Piotr Czauderna, prof. B. Dembowska-Bagińska, prof. Jerzy  Kowalczyk

Wykłady:

14.40 – 14.55
Wznowy miejscowe i przerzuty w najczęstszych guzach litych u dzieci,  zasady postępowania
prof. Jan Godziński (Wrocław)

14.45 – 15.05
Nietypowe nowotwory u dzieci (typu dorosłego u dzieci), kolejne nowotwory u dzieci
p
rof. Bożenna Dembowska-Bagińska (Warszawa)

15.05 – 15.20
Nowotwory dziecięce u osób dorosłych
dr n. med. Tomasz Świtaj

15.20 – 15.35
Model opieki przejściowej nad dzieckiem z chorobą nowotworową
prof. Piotr Czauderna (Gdańsk)

15.35 – 16.35
Prezentacje zgłoszonych prac
 

16.35 – 17.00 Przerwa 


17.00 – 19.00
Sesja IV: Varia – nowotwory u dzieci.
Zakażenia bakteryjne, grzybicze, wirusowe oraz problemy żywieniowe u dzieci z chorobą nowotworową
dr n. med. Magdalena  Rychłowska, prof. Jan Godziński,  prof. Bernarda  Kazanowska

Wykłady:

17.00 – 17.20
Ryzyko zakażeń bakteryjnych i grzybiczych u dzieci z guzami litymi, profilaktyka i leczenie
d
r n med. Maria J. Stefaniak (Lublin)

17.20 – 17.35
Nowoczesne zasady postępowania w nowotworach kości u dzieci
dr n. med.  Magdalena  Rychłowska (Warszawa)

17.35 – 17.50
Najczęstsze  błędy w postępowaniu chirurgicznym w diagnostyce i leczeniu guzów litych u dzieci (okiem onkologa)
prof. Bernarda  Kazanowska (Wrocław)

17.50 – 18.50
Prezentacje zgłoszonych prac


18.50 – 19.00
Zakończenie sympozjum
prof. Piotr Kaliciński, prof. Bożenna Dembowska-Bagińska, prof. Jan Godziński

19.30 – 24.00  Kolacja

 


VI KONFERENCJA  NAUKOWO-SZKOLENIOWA
DLA MŁODYCH LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ I ONKOLOGII


8 GRUDZIEŃ 2018


9.00 – 9.10
Otwarcie konferencji
prof. J. Bohosiewicz, prof. Piotr Kaliciński

9.10 – 10.50
Sesja I. Tematyka dowolna
Prowadzący:
 dr n. med. Marek Stefanowicz, Rezydenci

9.10 – 9.30
Wykład I
: Urazy narządów miąższowych u dzieci, przykłady, zasady postępowania
dr n. med.  Marek Stefanowicz (Warszawa)

Prezentacja zgłoszonych prac

10.50 – 11.15 Przerwa


11.15 – 13.15
Sesja II. Tematyka dowolna
Prowadzący:
dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska, Rezydenci

11.15 – 11.35
Wykład II: Choroba Hirschsprunga – czy jest postęp w leczeniu w okresie ostatnich 30 lat
prof. Piotr Kaliciński, dr n. med. M. Markiewicz-Kijewska

Prezentacja zgłoszonych prac

13.15  – 14.15 Obiad


 14.15 – 15.50
Sesja III. Tematyka dowolna
Prowadzący:
prof. Małgorzata Baka-Ostrowska, Rezydenci

14.15 – 14.35
Wykład III: Złożone wady dolnych dróg moczowych, rodnych i odbytnicy, trudności w rozpoznawaniu i postępowaniu po urodzeniu
prof. Małgorzata Baka-Ostrowska

Prezentacja zgłoszonych prac

15.50 – 16.10
Wystąpienie Konsultanta Krajowego ds. chirurgii dziecięcej

prof. Janusz Bohosiewicz


16.00 – 16.10
Zakończenie konferencji
prof. Piotr Kaliciński, prof. Janusz Bohosiewicz