Prof. Wojciech Młynarski nowym prezesem PTOiHD

Prof. Wojciech Młynarski nowym prezesem PTOiHD

W trakcie XII Zjazdu PTOHD odbyło się Walne Zebranie członków Towarzystwa, podczas którego zostały wybrane nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski
Prezes Towarzystwa

Prof. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska – Bagińska
Wiceprzewodnicząca

Dr hab. n. med. prof. UM Joanna Trelińska
Sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Ninela Irga-Jaworska
Skarbnik

Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Derwich

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko

Prof. dr hab. n. med. Szymon Skoczeń

Komisja Rewizyjna:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Urasiński

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bień

Dr hab. n. med. Prof. Uczelni Krzysztof Czyżewski

Dziękujemy dotychczasowym członkom Zarządu PTOHD za ogromne zaangażowanie poniesione w realizowaniu misji.

Główne zadania Towarzystwa to: inicjowanie i koordynowanie szkoleń, rozwijanie działalności naukowej, opracowanie i aktualizowanie standardów diagnostyki i terapii, a także propagowanie wiedzy dotyczącej onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i zagranicą.