Zmiany w formie płatności składek członkowskich PTOHD

Zmiany w formie płatności składek członkowskich PTOHD

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 lipca 2023 r. możliwość opłacenia składek dla członków PTOHD ulega zmianie. Członkowie mogą dokonać wpłaty wyłącznie za pośrednictwem płatności on-line dostępnych na koncie członkowskim.