Życzenia Świąteczne 2021

Życzenia Świąteczne 2021

Podzielić się opłatkiem, powiedz mi, co to znaczy?
To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć.
 – Buczkówna

 

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2022 życzymy Tego, co Najważniejsze, Najpiękniejsze i Najbardziej Wartościowe,

Zarząd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej