Aktualności

2023-01-11
Wyróżnienie za kompleksową opiekę nad pacjentami z rzadkimi skazami krwotocznymi Wyróżnienie za kompleksową opiekę nad pacjentami z rzadkimi skazami krwotocznymi
2023-01-05
W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach powstała pierwsza w Polsce Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych W Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach powstała pierwsza w Polsce Poradnia Onkologiczna dla Młodych Dorosłych
2023-01-03
Konferencja „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?” Konferencja „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”
2022-12-30
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły profesorskie w dziedzinie onkologii dziecięcej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły profesorskie w dziedzinie onkologii dziecięcej
2022-12-29
Dr Małgorzata Krawczyk z GUMed nagrodzona przez Ministra za najlepszy wynik egzaminu Dr Małgorzata Krawczyk z GUMed nagrodzona przez Ministra za najlepszy wynik egzaminu
2022-12-22
Życzenia świąteczne Życzenia świąteczne
2022-12-14
Już w styczniu: „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?” Już w styczniu: „Co nowego w onkologii i hematologii dziecięcej?”
2022-11-07
Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-11-04
Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-11-03
Polskie akcenty na 7. konferencji „International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma” Polskie akcenty na 7. konferencji „International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adult Non-Hodgkin Lymphoma”
2022-10-28
Po dobrej stronie mocy | Zuzanna Cepowska Po dobrej stronie mocy | Zuzanna Cepowska
2022-10-27
Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej Modele organizacyjne postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w okresie przejściowym z wieku dziecięcego w wiek dorosły: propozycje Pediatrycznego Zespołu Ekspertów Narodowej Strategii Onkologicznej
2022-10-26
Nowe rekomendacje ECIL-9 Nowe rekomendacje ECIL-9
2022-10-24
Prof. Szczepański na sympozjum dot. chłoniaków w Nowym Jorku Prof. Szczepański na sympozjum dot. chłoniaków w Nowym Jorku
2022-10-24
VI Akademia Edukacyjna PTOiHD w nowym terminie VI Akademia Edukacyjna PTOiHD w nowym terminie
2022-10-12
Prof. Tomasz Szczepański prelegentem na IX Kongresie European Academy of Paediatric Societes w Barcelonie Prof. Tomasz Szczepański prelegentem na IX Kongresie European Academy of Paediatric Societes w Barcelonie
2022-10-06
O inicjatywie SAFER Ukraine na zjeździe SIOP w Barcelonie O inicjatywie SAFER Ukraine na zjeździe SIOP w Barcelonie
2022-09-28
Pierwszy rok programu lekowego CAR-T   Pierwszy rok programu lekowego CAR-T  
2022-09-27
Rekomendacje PTOHD dot. profilaktyki infekcji SARS-Cov-2 u dzieci w immunosupresji (z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych) Rekomendacje PTOHD dot. profilaktyki infekcji SARS-Cov-2 u dzieci w immunosupresji (z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych)
2022-09-20
Złoty Wrzesień 2022: nowotwory u dzieci można wcześniej rozpoznawać, lepiej leczyć Złoty Wrzesień 2022: nowotwory u dzieci można wcześniej rozpoznawać, lepiej leczyć
2022-09-14
Wzruszający wykład Prof. Wojciecha Młynarskiego na kongresie ESMO w Paryżu Wzruszający wykład Prof. Wojciecha Młynarskiego na kongresie ESMO w Paryżu