Aktualności

2021-11-03
V Akademia Edukacyjna PTOiHD V Akademia Edukacyjna PTOiHD
2021-10-26
Dla dobra Pacjenta | Łódzkie Centrum Diagnostyki Molekularnej Dla dobra Pacjenta | Łódzkie Centrum Diagnostyki Molekularnej
2021-10-22
Dlaczego badania kliniczne są tak ważne w onkohematologii dziecięcej? Jakie są aktualnie warunki do ich wdrażania w Polsce? | Prof. Wojciech Młynarski Dlaczego badania kliniczne są tak ważne w onkohematologii dziecięcej? Jakie są aktualnie warunki do ich wdrażania w Polsce? | Prof. Wojciech Młynarski
2021-10-19
Czy rodzice dzieci onkologicznych powinni się szczepić przeciwko COVID-19? | Dr hab. Sylwia Kołtan prof. UMK Czy rodzice dzieci onkologicznych powinni się szczepić przeciwko COVID-19? | Dr hab. Sylwia Kołtan prof. UMK
2021-10-14
Laureaci konkursu „Dziecięcy szpital przyszłości” Laureaci konkursu „Dziecięcy szpital przyszłości”
2021-10-13
Jakie są potrzeby onkologii dziecięcej w zakresie wdrażania terapii innowacyjnych? | Prof. Krzysztof Kałwak Jakie są potrzeby onkologii dziecięcej w zakresie wdrażania terapii innowacyjnych? | Prof. Krzysztof Kałwak
2021-10-05
Onkologia dziecięca w Polsce mimo pandemii ani na chwilę nie przestała działać | Relacja z Sympozjum PTOiHD w ramach obchodów Złotego Września Onkologia dziecięca w Polsce mimo pandemii ani na chwilę nie przestała działać | Relacja z Sympozjum PTOiHD w ramach obchodów Złotego Września
2021-09-22
Wkrótce Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w ramach obchodów Złotego Września Wkrótce Sympozjum Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej w ramach obchodów Złotego Września
2021-07-15
Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Standardy diagnostyki w onkologii i hematologii dziecięcej Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2021-07-13
Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska Przekazywanie pacjentów leczonych w dzieciństwie z powodu chorób nowotworowych do systemu opieki dla dorosłych | Prof. Maryna Krawczuk-Rybak, lek. Agnieszka Paszkowska
2021-07-07
Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką medyczną dla dorosłych | prof. Maryna Krawczuk-Rybak Objęcie młodzieży leczonej w dzieciństwie z powodu nowotworu opieką medyczną dla dorosłych | prof. Maryna Krawczuk-Rybak
2021-07-06
Wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie – stanowisko Konsultanta Krajowego Wytyczne dotyczące monitorowania stanu zdrowia pacjentów po przebytym leczeniu onkologicznym w dzieciństwie – stanowisko Konsultanta Krajowego
2021-07-05
Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w klasycznych nowotworach mieloproliferacyjnych filadelfia-ujemnych u dzieci i młodzieży
2021-07-05
Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej Standardy diagnostyki w limfohistocytozie hemofagocytarnej
2021-07-03
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (HEPATOBLASTOMA) Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie wątrobiaka zarodkowego (HEPATOBLASTOMA)
2021-07-02
Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w nerwiaku zarodkowym współczulnym u dzieci
2021-07-01
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w ostrych białaczkach szpikowych i przewlekłej białaczce szpikowej u dzieci
2021-07-01
Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci Standardy rozpoznania nabytej postaci niedokrwistości aplastycznej u dzieci
2021-06-28
Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w pozaczaszkowych guzach gremialnych u dzieci
2021-06-24
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce o mieszanym immunofenotypie
2021-06-18
Szansa dla najmłodszych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Projekt CALL-POL wprowadza najnowsze standardy terapeutyczne do onkologii dziecięcej Szansa dla najmłodszych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną. Projekt CALL-POL wprowadza najnowsze standardy terapeutyczne do onkologii dziecięcej