Aktualności

2021-06-18
Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzkach nerek Standardy postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w guzkach nerek
2021-06-17
Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w guzkach kości u dzieci i młodzieży
2021-06-14
Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL) Standardy postępowania diagnostycznego w nieziarniczych chłoniakach złośliwych (NHL)
2021-06-12
Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci
2021-06-10
Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w chłoniaku Hodgkina u dzieci
2021-06-09
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML) Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML)
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana
2021-06-05
Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży
2021-06-04
Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku
2021-05-27
Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce
2021-05-20
Relacje z X Zjazdu PTOHD już dostępne Relacje z X Zjazdu PTOHD już dostępne
2021-05-14
Polskie standardy medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami Polskie standardy medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami
2021-05-13
Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci
2021-05-10
Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich
2021-05-08
Wrodzone zaburzenia krzepnięcia Wrodzone zaburzenia krzepnięcia
2021-05-06
Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce
2021-04-02
Wielkanoc 2021 Wielkanoc 2021
2021-03-23
X Jubileuszowy Zjazd PTOHD | 6-8 maja 2021 X Jubileuszowy Zjazd PTOHD | 6-8 maja 2021
2021-02-24
Co każdy rodzic chciałby wiedzieć o leczeniu, nowych terapiach i… co potem? Co każdy rodzic chciałby wiedzieć o leczeniu, nowych terapiach i… co potem?
2021-02-24
onkorodzice.pl – nowy portal onkorodzice.pl – nowy portal