Aktualności

2021-06-09
Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML) Standardy postępowania diagnostycznego w zakresie zespołów mielodysplastycznych (MDS) i młodzieńczej białaczki mielomonocytwej (JMML)
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD Standardy postępowania diagnostycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci rekomendacje PTOHD
2021-06-08
Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana Standardy postępowania diagnostycznego w niedokrwistości Diamonda-Blackfana
2021-06-05
Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży Standardy postępowania diagnostycznego w pierwotnie opornej ostrej białaczce szpikowej i wznowie ostrej białaczki szpikowej u dzieci i młodzieży
2021-06-04
Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku Standardy postępowania diagnostycznego w siatkówczaku
2021-05-27
Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce Standardy postępowania diagnostycznego w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce
2021-05-20
Relacje z X Zjazdu PTOHD już dostępne Relacje z X Zjazdu PTOHD już dostępne
2021-05-14
Polskie standardy medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami Polskie standardy medycznej opieki koordynowanej dla dzieci z neurofibromatozami
2021-05-13
Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci Standardy postępowania diagnostycznego w rozpoznaniu mięsaka granulocytarnego u dzieci
2021-05-10
Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich Standardy postępowania w mięsakach tkanek miękkich
2021-05-08
Wrodzone zaburzenia krzepnięcia Wrodzone zaburzenia krzepnięcia
2021-05-06
Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce Standardy postępowania diagnostycznego histocytozy z komórek Langerhansa (Langerhans cell histocytosis – LCH) w Polsce
2021-04-02
Wielkanoc 2021 Wielkanoc 2021
2021-03-23
X Jubileuszowy Zjazd PTOHD | 6-8 maja 2021 X Jubileuszowy Zjazd PTOHD | 6-8 maja 2021
2021-02-24
Co każdy rodzic chciałby wiedzieć o leczeniu, nowych terapiach i… co potem? Co każdy rodzic chciałby wiedzieć o leczeniu, nowych terapiach i… co potem?
2021-02-24
onkorodzice.pl – nowy portal onkorodzice.pl – nowy portal
2021-02-08
“Nerwiak zarodkowy współczulny u dzieci” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa | 26-27 luty 2021 “Nerwiak zarodkowy współczulny u dzieci” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa | 26-27 luty 2021
2020-12-22
Życzenia Świąteczne 2020 Życzenia Świąteczne 2020
2020-12-21
Stanowisko Zarządu PTOHD | 14 grudnia 2020 r. Stanowisko Zarządu PTOHD | 14 grudnia 2020 r.
2020-10-22
IV Akademia Edukacyjna PTOHD IV Akademia Edukacyjna PTOHD
2020-07-08
Wybory władz Towarzystwa – pismo w sprawie przedłużenia kadencji Wybory władz Towarzystwa – pismo w sprawie przedłużenia kadencji