Artykuły

2022-11-22
Narzędzie usprawniające komunikację wśród Członków PTOHD Narzędzie usprawniające komunikację wśród Członków PTOHD
2022-11-07
Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Praktyczne aspekty terapii CAR‐T u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z komórek B w Polsce – Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-11-04
Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Postępowanie u dzieci i młodzieży z hemofilią A lub B: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-10-12
Prof. Tomasz Szczepański prelegentem na IX Kongresie European Academy of Paediatric Societes w Barcelonie Prof. Tomasz Szczepański prelegentem na IX Kongresie European Academy of Paediatric Societes w Barcelonie
2022-10-06
O inicjatywie SAFER Ukraine na zjeździe SIOP w Barcelonie O inicjatywie SAFER Ukraine na zjeździe SIOP w Barcelonie
2022-09-28
Pierwszy rok programu lekowego CAR-T   Pierwszy rok programu lekowego CAR-T  
2022-09-27
Rekomendacje PTOHD dot. profilaktyki infekcji SARS-Cov-2 u dzieci w immunosupresji (z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych) Rekomendacje PTOHD dot. profilaktyki infekcji SARS-Cov-2 u dzieci w immunosupresji (z chorobami nowotworowymi lub poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych)
2022-09-20
Złoty Wrzesień 2022: nowotwory u dzieci można wcześniej rozpoznawać, lepiej leczyć Złoty Wrzesień 2022: nowotwory u dzieci można wcześniej rozpoznawać, lepiej leczyć
2022-09-14
Wzruszający wykład Prof. Wojciecha Młynarskiego na kongresie ESMO w Paryżu Wzruszający wykład Prof. Wojciecha Młynarskiego na kongresie ESMO w Paryżu
2022-09-06
SAFER Ukraine jako standard opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w czasie  działań wojennych SAFER Ukraine jako standard opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w czasie  działań wojennych
2022-09-05
Postępy w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej I Zabrze 21 września 2022 r. Postępy w leczeniu w onkologii i hematologii dziecięcej I Zabrze 21 września 2022 r.
2022-08-19
Припинення роботи інфолінії для пацієнтів з України Припинення роботи інфолінії для пацієнтів з України
2022-08-17
Kwalifikacja do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci z mięsakiem Ewinga – rekomendacje PPGTKK Kwalifikacja do aferezy komórek krwiotwórczych i autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci z mięsakiem Ewinga – rekomendacje PPGTKK
2022-08-12
Zakończenie działalności infolinii dla pacjentów z Ukrainy Zakończenie działalności infolinii dla pacjentów z Ukrainy
2022-08-10
Prezentacje ustne i plakatowe prac oryginalnych wygłoszonych podczas Zjazdu PTOHD Prezentacje ustne i plakatowe prac oryginalnych wygłoszonych podczas Zjazdu PTOHD
2022-08-03
Strona PTOHD w języku angielskim Strona PTOHD w języku angielskim
2022-08-01
Podsumowanie XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej Podsumowanie XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
2022-07-27
O projekcie INFORM | Prof. Bernarda Kazanowska O projekcie INFORM | Prof. Bernarda Kazanowska
2022-07-21
Kilka twarzy neuroblastomy | Prof. Walentyna Balwierz Kilka twarzy neuroblastomy | Prof. Walentyna Balwierz
2022-07-19
AYA: specyficzna grupa pacjentów onkologicznych | Prof. Katarzyna Derwich AYA: specyficzna grupa pacjentów onkologicznych | Prof. Katarzyna Derwich
2022-07-15
Współpraca między hematologami i immunologami. Neurofibromatozy I                     Dr n. med. Marek Karwacki Współpraca między hematologami i immunologami. Neurofibromatozy I Dr n. med. Marek Karwacki